PONUKA PRÁC- nátery striech, fasád a konštrukcií

- opravy fasád a striech

- montážne práce

- vyväzovanie a ošetrenie stromov

- opilovanie stromov v sťažených podmienkach

- montáž reklám

- demolačné a demontážne práce

- umývanie okien a iných sklenených plôch

- čistenie fasád a konštrukcií

- montáž a opravy elektrických zariadení a bleskozvodov

- čistenie síl a studní

- odstraňovanie námraz a snehu zo strieh

- špárovanie dilatačných špár na panelových budovách

- opravy a revízie hydroglóbusov

- rôzne iné špeciálne práce podľa vašich požiadaviek


Sme držiteľmi
oprávnení vykonávať
práce vo výškach
s použitím
horolezeckej techniky
v zmysle vyhlášky
č. 374/1990 Zb.


 

© 2006 VERTIGO.
All rights reserved.